Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky.

Autor citátu: Charles Schwab     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději. Moliére | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Bible | Detail citátu

Kdo se vynáší, nestojí vysoko. LAOC´ | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe mi sami. Konfucius | Detail citátu

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála. Mary Kay Ash | Detail citátu

Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu. Frank Lebowitz | Detail citátu

Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit. Tvrdí-li o něčem, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Hadjime Mitari | Detail citátu

Nad vším vítězí láska: i my se podřiďme lásce. Vergilius | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Pouze jazyk umožňuje myšlení a pouze prostřednictvím myšlení je možná lidskost. T.A.Harris | Detail citátu

Žádný člověk by nikdy neměl hodnotit jiného člověka. Deming | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

I z prázdné peněženky má zbýti na sněženky. Karel Kryl | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Kdo si nechtěl hubu spálit, musel mlčet, nebo chválit. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice! It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. W.J.Bryan | Detail citátu

Nejlepší cesta ven vede vždy skrz. Robert Frost | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

Jestliže jste stejní jako vaše konkurence, raději nabídněte nízkou cenu. Jack Trout | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy. Jack Welch | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..