Jiné názory nejsou nepřáteli. Jsou to spojenci, kteří pomohou vytvořit lepší myšlenky.

Autor citátu: Dave Logan     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Fantazie nevede k šílenství. Co vskutku k šílenství vede, je rozum. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe mi sami. Konfucius | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Většina lidí chce být ovládána, je to pohodlnější. Miloš Zeman | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Pokud chceme vykonat něco velkého, musíme pro tento cíl pracovat každý den svého života. Zig Ziglar | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Jiří Žáček | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Pravda vítězí, ale dá to fušku. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele... Jiří Pohořalý | Detail citátu

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Kdo začal, půl díla vykonal. Quintus Horatius | Detail citátu

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan Werich | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu. Frank Lebowitz | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála. Mary Kay Ash | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..