Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Autor citátu: Buddha     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého. Carl Rogers | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek lásky. Buddha | Detail citátu

Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Tlučte a bude vám otevřeno. Bible | Detail citátu

Pravda sílí neunáhleným zkoumáním, nepravda chvatem a nejistotou. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista. Albert Einstein | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Žárlivost je stín nevěry. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Otevřenost lidi znervózňuje. Jack Welch | Detail citátu

Deficit není příčinou, ale důsledkem. Václav Klaus | Detail citátu

V jednoduchosti je síla. Safri | Detail citátu

Člověk který stojí na špičkách, nemůže stát dlouho. LAOC´ | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Václav Klaus | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí. Ralph Wlado Emerson | Detail citátu

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá duši. Konfucius | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

A goal is a dream with a deadline. Harvey Mackay | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..