Blázen každého za blázna soudí.

Autor citátu: České přísloví     Téma: hloupost

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma hloupost

Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš. Šalamoun | Detail citátu

Nikdo není tak hloupý, aby občas hloupého nepředstíral. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Záměrně ze sebe dělat blázna - toť nejvyšší moudrost. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách. Václav Dušek | Detail citátu

Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů. Hérakleitos | Detail citátu

Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Říci někomu, že je idiot, to není někdy urážka, ale prostá diagnóza. Tuwim Julian | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. N.N. | Detail citátu

Radit hlupákovi je jako pomáhat vrahovi. Friedrich Schiller | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Fromm Erich | Detail citátu

Hloupé je neumět se udržet a dávat rady jiným. Phaedrus | Detail citátu

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne. Patricie Holečková | Detail citátu

Blbec je idiot, který neudělal kariéru. Gabriel Laub | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých. William Shakespeare | Detail citátu

Přemýšlel jen při chůzi, a chodil velmi málo. Emil Krotkij | Detail citátu

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá. Slovenská přísloví | Detail citátu

U vás ti nejmoudřejší vedou řeč, rozhodují však ti nejhloupější. Anacharsis | Detail citátu

Každý den na každeho z nás čeká v průměru jeden blbec a my se na srážku s ním musíme připravit. Petr Novotný | Detail citátu

Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říci něco chytrého. Voltaire | Detail citátu

Ze stejného důvodu, pro nějž je zasloužilý člověk opomíjen, bývá hlupák obdivován. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Největší potupa je, když člověka pochválí blbec. Villon Francois | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru, potřebujeme nezávislé lidi, kteří vyhledávají dobrodružství a milují život. Erich Fromm | Detail citátu

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Hradby Jericha se zřítily, když zazněly trouby. Proto pozor, ozývá-li se trouba. Václav Dušek | Detail citátu

Vnější zdání je pro hlupáky polovina života. Honoré de Balzac | Detail citátu

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán. Baskická přísloví | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovské přísloví | Detail citátu

Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje. Bengálská přísloví | Detail citátu

Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení. Titus Lucretius Carus | Detail citátu

Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on. André-Pierre Dac | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..