Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy.

Autor citátu: Diogenés     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům. Aischylos | Detail citátu

K výchově patří i příklad. Johannes Becher | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře. T.A.Harris | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Většina lidí chce být ovládána, je to pohodlnější. Miloš Zeman | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru. Jan Neruda | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu. Oscar Wilde | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Člověk užívá své fantazie k uspokojování svých ve skutečnosti nesplněných přání. Sigmund Freud | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Fantazie je něco, co si někteří lidé prostě nedovedou představit. Gabriel Laub | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Otevřenost je proti lidské povaze, tak jako vstávání v pět ráno. Jack Welch | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha. Václav Havel | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Nedůvěřujte těm, kterým nerozumíte. Jack Trout | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Mnohem větší tragédie než je nedosáhnout cíle, je nemít žádný cíl. Benjamin Mays | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..