Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem.

Autor citátu: Bernard Bolzano     Téma: rozum

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma rozum

Aby nás Pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil. Václav Vladivoj Tomek | Detail citátu

Kdekdo zdůrazňuje, že nikdy nemá srdce v kalhotách. O rozumu se nezmiňuje. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Rozum dějiny opisuje, a utváří jejich vášeň. Proto je všechno nové nespravedlivé vůči starému. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že rozumné je všechno, co se dělá s vážnou tváří. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk upřímný a opravdu rozumný nikdy unáhleně neodsuzuje. Henry Fielding | Detail citátu

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu. Blaise Pascal | Detail citátu

Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete. George Bernard Shaw | Detail citátu

Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Giacomo Leopardi | Detail citátu

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Jak nekonečná je lidská fantazie, která dokázala vytvořit i představu rozumu! Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními. Sigmund Freud | Detail citátu

Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by vášně, nastal by konec světa. N.N. | Detail citátu

Rozum máme vždycky pro druhé. Pro sebe jen málokdy. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Člověk, který své city podřizuje rozumu, musí být nutně pyšný. Jean Dutourd | Detail citátu

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně. Aristoteles | Detail citátu

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje. Blaise Pascal | Detail citátu

Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Prý rozum zdražil. To je dobře. Aspoň si teď budeme pěstovat vlastní. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Aristoteles | Detail citátu

Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum. Démokritos | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Rozumní lidé se učí proto, aby něco znali, malicherní proto, aby jiní znali je. Orientální přísloví | Detail citátu

Rozum korumpuje srdce. Albert Camus | Detail citátu

Kdo ztratil rozum, tomu nezůstalo nic neporušeného. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Rozum, který zůstane stát, je v pořádku, jen si nesmí lehnout. Jan Werich | Detail citátu

Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách. František Vymazal | Detail citátu

Rozum nepochopí zájmy srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Ne srdce, ale rozum je srdce pravdy. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Pouze v jediném bodě jsou všichni lidé spokojeni - vystačí si se svým rozumem, bez ohledu na to, kolik ho mají. Harold Pinter | Detail citátu

Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem. Bernard Bolzano | Detail citátu

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo. Sigmund Freud | Detail citátu

Rozum nikdy nepřekoná obrazotvornost, kdežto opak je běžný. Blaise Pascal | Detail citátu

Vzal sice rozum do hrsti, ale nestálo to za to. Josef Poláček | Detail citátu

Chtít vždy a nade všechny vyniknout rozumem je holý nerozum. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Rozum slouží k tomu, aby bylo čím zraňovat srdce. Théodore de Banville | Detail citátu

Nechá-li příroda v něčím rozumu mezeru, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti. Henry Wadsworth Longfellow | Detail citátu

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti. František Vymazal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..