Rozum nám neporoučí. Rozum nám pouze slouží, nebo neslouží.

Autor citátu: Patricie Holečková     Téma: rozum

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma rozum

Co je platná většina, když nemá rozum. Andrej Frycz-Modrzewski | Detail citátu

Rozum nepochopí zájmy srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly by vášně, nastal by konec světa. N.N. | Detail citátu

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném. George Bernard Shaw | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem. Bernard Bolzano | Detail citátu

Rozum korumpuje srdce. Albert Camus | Detail citátu

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz. Démokritos | Detail citátu

Rozum vítězí jen vítězstvím rozumných. Bertolt Brecht | Detail citátu

Prý rozum zdražil. To je dobře. Aspoň si teď budeme pěstovat vlastní. Gabriel Laub | Detail citátu

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo. Sigmund Freud | Detail citátu

Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než ti druzí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními. Sigmund Freud | Detail citátu

Rozum je vždy škodná v revíru srdce. František Gellner | Detail citátu

Rozum, který zůstane stát, je v pořádku, jen si nesmí lehnout. Jan Werich | Detail citátu

Rozum máme vždycky pro druhé. Pro sebe jen málokdy. Lion Feuchtwanger | Detail citátu

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu. Blaise Pascal | Detail citátu

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete. George Bernard Shaw | Detail citátu

Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti. František Vymazal | Detail citátu

Rozumný člověk nemůže přece věřit v rozum! Gabriel Laub | Detail citátu

Vzal sice rozum do hrsti, ale nestálo to za to. Josef Poláček | Detail citátu

Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje. Blaise Pascal | Detail citátu

Dialektika života učí, že není vždy rozumné jednat rozumně. To ale není omluva pro hloupost. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk, který své city podřizuje rozumu, musí být nutně pyšný. Jean Dutourd | Detail citátu

Hleď si udržet jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů. Karel Poláček | Detail citátu

Inteligentní člověk ví, kdy a kde má přestat být rozumný. Jean Tétreau | Detail citátu

Největší pojišťovací podvod v dějinách lidstva - jako náhradu za fyzické nedostatky dala příroda člověku rozum. Gabriel Laub | Detail citátu

Šílenec není člověk, který pozbyl rozumu. Šílenec je člověk, který pozbyl všechno kromě rozumu. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo. Michel de Montaigne | Detail citátu

Kdekdo zdůrazňuje, že nikdy nemá srdce v kalhotách. O rozumu se nezmiňuje. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Rozumní lidé se učí proto, aby něco znali, malicherní proto, aby jiní znali je. Orientální přísloví | Detail citátu

Rozum nikdy nepřekoná obrazotvornost, kdežto opak je běžný. Blaise Pascal | Detail citátu

Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Ne srdce, ale rozum je srdce pravdy. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Autorita závisí především na rozumu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Rozum neumí příliš dlouho hrát úlohu srdce. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Malý rozum nepochopí velký, špatný charakter nechápe ušlechtilou povahu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum. Démokritos | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..