Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru.

Autor citátu: Basile Hillaire     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků. Jack Welch | Detail citátu

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob. Jan Bauch | Detail citátu

Nesuď hovno podle čichu, ale podle chuti. Neznámý autor | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Latinská přísloví | Detail citátu

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Blaise Pascal | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Stejnost je nakažlivá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, to však neznamená, že ji máme topit. M. Genin | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Někdo bojuje o pravdu, někdo o živobytí - a pak se ukáže, že lepší pravdu má ten, kdo má lepší živobytí. Gabriel Laub | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Young | Detail citátu

Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Gabriel Laub | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat. Josef Poláček | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Málokdo touží poznat pravdu. Většině lidí stačí, když vědí, co za pravdu platí. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..