Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.

Autor citátu: Čínské přísloví     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, to však neznamená, že ji máme topit. M. Genin | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

I těm, kteří snesou hodně vína, se dělá špatně, když se nalokají pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Pravda je věc relativní. N.N. | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Mark Twain | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Přesvědčení jsou věznice. F.Nietzsche | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Nedívejte se – mohli byste vidět. Neposlouchejte – mohli byste slyšet. Nepřemýšlejte – mohli byste se něco naučit. Nerozhodujte se – mohli byste se rozhodnout špatně. Nechoďte – mohli byste upadnout. Neměňte se – mohli byste se změnit k lepšímu. Nežijte – mohli byste zemřít. Neznámý autor | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš. Polská přísloví | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda vše přemáhá. N.N. | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..