Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu.

Autor citátu: Walther von der Vegelweide     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes | Detail citátu

Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte. H.S.Judd | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy. Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme. Willard Van Orman Quine | Detail citátu

Pište pravdu, a jen pravdu. Ale ne celou pravdu. Helmuth Moltke starší | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. Zig Ziglar | Detail citátu

It is not necessary to change. Survival is not mandatory. Johnny Carson | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo. Epiktétos | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. André Maurois | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. Franz Kafka | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Pravda je nahá, vídáme ji však většinou přioděnou. Lionel des Rieux | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Pravda občas zvítězí, když jí přestane být. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců. Thomas Paine | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Když Pythagoras objevil svou poučku, obětoval sto volů. Od těch dob se všichni volové chvějí, když se objeví nová pravda. Ludwig Börne | Detail citátu

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. Henrik Ibsen | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé. Lech Przeczek | Detail citátu

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Naše předsudky jsou tak mocné, že podvědomě zablokují a upraví to, co vidí naše oči. Neznámý autor | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..