Umělec nikdy neukazuje život takový jaký je, protože by to bylo nesnesitelně nudné. Být pravdivý není tak těžké.

Autor citátu: Jean Dutourd     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma umění

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Josef Čapek | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Josef Čapek | Detail citátu

Umělec nepotřebuje kritiku. Umělec potřebuje ocenění. Když potřebuje kritiku, není to umělec. G. Steinová | Detail citátu

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním. Jan Bauch | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. N.N. | Detail citátu

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného. Voltaire | Detail citátu

Umět se postavit k malířskému stojanu nemusí být ještě vyjádřením uměleckého postoje. Josef Poláček | Detail citátu

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností. Josef Čapek | Detail citátu

Mám v uměleckém díle rád jistou nešikovnost. Edgar Varése | Detail citátu

Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělecká skutečnost je v nitru umělcově. Josef Čapek | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Anatole France | Detail citátu

Prý existují díla, která jsou nesrozumitelná, výstřední a šokující - a přesto nejsou umělecká. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Auguste Renoir | Detail citátu

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu. Hector Berlioz | Detail citátu

Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé by rádi fandili umělcům - ale musí vidět nějaký zápas. Gabriel Laub | Detail citátu

Jednou zestárnou výplody uměleckých šarlatánů natolik, že bychom je mohli odhalit jako podvod, aniž bychom se vystavovali nařčení z nepřátelství vůči modernímu umění. To ale už budou klasickými díly. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Jean Dutourd | Detail citátu

V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného. Gabriel Laub | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Veškeré umění je zcela neužitečné. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..