Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně.

Autor citátu: Georg Christoph Lichtenberg     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude! Josef Čapek | Detail citátu

Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic. Gustave Flaubert | Detail citátu

Člověk by chtěl být gigantem - a je hovno kamaráde. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Mark Twain | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Když se člověk nepřipravil na svou šanci, tak jej jeho šance pouze zesměšní. Pablo Picasso | Detail citátu

Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli. William Blake | Detail citátu

Lidé, milujme, co milujeme, se opírá o základní pravdu. Ta základní pravda zní: "Jsme lidé a milujeme." Vincent van Gogh | Detail citátu

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří. George Bernard Shaw | Detail citátu

Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ponechme lidem jejich zásluhy - zejména těm, kteří je nemají. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Člověk unese mnoho, pokud unese sám sebe. Axel Munthe | Detail citátu

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost. Josef Kemr | Detail citátu

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. Gaius Petronius | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi. Vasilij Markovič Šukšin | Detail citátu

Člověku neschází síla, ale vůle. Jan Neruda | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Lidstvo se občas odchyluje od logiky svého vývoje. Proto, ještě existuje. Gabriel Laub | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil. Česká přísloví | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Nejhorší na komplexech méněcennosti je, že je mají nesprávní lidé. Jacques Tati | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. Gabriel Laub | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Ryba hledá kde je hloubš, člověk kde je líp. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk je člověku ustavičným nebezpečím. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Avicenna | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž obličej je nejnestoudnější částí jejich těla. Francisco de Goya | Detail citátu

Kdo je moudrý? Ten kdo se dovede od každého něco přiučit. - Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. - Kdo je bohatý? Ten kdo je spokojen. - A kdo je to? Nikdo. Benjamin Franklin | Detail citátu

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..