Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.

Autor citátu: Čínské přísloví     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Hlupáci často říkají pravdu - pravda za to nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Nedívejte se – mohli byste vidět. Neposlouchejte – mohli byste slyšet. Nepřemýšlejte – mohli byste se něco naučit. Nerozhodujte se – mohli byste se rozhodnout špatně. Nechoďte – mohli byste upadnout. Neměňte se – mohli byste se změnit k lepšímu. Nežijte – mohli byste zemřít. Neznámý autor | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Jan Procházka | Detail citátu

Pište pravdu, a jen pravdu. Ale ne celou pravdu. Helmuth Moltke starší | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Opak je taky pravdou. Groucho Marx | Detail citátu

Pochybovat se smí jen o těch pravdách, které hlásají cizí proroci. Židovská přísloví | Detail citátu

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Když si přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John Lubbock | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit. Dale Carnegie | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Neznámý autor | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. Henrik Ibsen | Detail citátu

Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš. Polská přísloví | Detail citátu

Pravda může být nespravedlivá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. Basile Hillaire | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..