Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Když jím, jím a když spím, spím. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče. Gabriel Laub | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Přejete si pravdu ve víně? Přírodní - nebo oslazenou? Gabriel Laub | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit. Dale Carnegie | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. N.N. | Detail citátu

Pravda je popelka, stojí u pootevřených dveří a čeká, až ji pustí, až ji zavolají. Nejraději ji používají k mytí nádobí. Karol Irzykowski | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Každá nová pravda začíná jako kacířství - a končí jako pověra. Herbert Casson | Detail citátu

Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo. Thomas Kempenský | Detail citátu

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. Oscar Wild | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L. P. Smith | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím. Čínské přísloví | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je věc relativní. N.N. | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života. R.L. Stevenson | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. Basile Hillaire | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. G.B.Shaw | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Dnes, více než kdykoli dříve, jsou lidské bytosti značkami. Můj život je mým uměleckým dílem. Oscar Wilde | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát. N.N. | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Netaktnost je prostě říci pravdu dříve, než je nutné. Mel Brooks | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..