Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Pravda je věc relativní. N.N. | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Mám pro vás dobrou zprávu! Tu nejlepší část svého života máte možná před sebou. A pokud se rozhodnete jí využít, na věku ani na jiných okolnostech nezáleží. Tim Hansel | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

"Nejen chlebem živ jest člověk..." A může být živ jen pravdou? Gabriel Laub | Detail citátu

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Pochybovat se smí jen o těch pravdách, které hlásají cizí proroci. Židovská přísloví | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků. Jack Welch | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Stejnost je nakažlivá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Pravda vítězí. Pyrrhos Epirský | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné. Dan Brown | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Pravda občas zvítězí, když jí přestane být. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..