Ve víně je pravda? Kde by se jí tolik vzalo - pro všechny ty hektolitry?

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Každá nová pravda začíná jako kacířství - a končí jako pověra. Herbert Casson | Detail citátu

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně. Publilius Syrus | Detail citátu

Přesvědčení jsou věznice. F.Nietzsche | Detail citátu

Někteří lidé zastávají názor, že pravda je neškodná jenom v rozředěném stavu. Oliver Wendell Holmes | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Artur Schnitzler | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Hlupáci často říkají pravdu - pravda za to nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo spolužáků. Jack Welch | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. Niels Bohr | Detail citátu

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. Henrik Ibsen | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé. Giacomo Leopardi | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Někdo bojuje o pravdu, někdo o živobytí - a pak se ukáže, že lepší pravdu má ten, kdo má lepší živobytí. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit. Mark Twain | Detail citátu

Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Neříkej příteli celou pravdu najednou, mysli na zadní kolečka. Gabriel Laub | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..