Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.

Autor citátu: Jules Renard     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Nejlepší věci v životě jsou zdarma. Benny Goodman | Detail citátu

Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít. Samuel Johnson | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Život je jak nehoda v autě, přežiješ anebo nepřežiješ! Odlas Jiří | Detail citátu

Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná. Jiří Hubač | Detail citátu

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad. Jack Welch | Detail citátu

Nikdy se nevracet. To by mělo být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti, neboť každý návrat znamená cestu na hřbitov. Zdáli pozorovány hřbitovy, zdají se zahradami. Burdová Lída | Detail citátu

Život je dlouhé zranění, které zřídka přestává bolet a nikdy se nezahojí. George Sandová | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Někdy je i žít statečným činem. N.N. | Detail citátu

Neuróza je často signálem, že je třeba v životě něco změnit, že jsme vešli do slepé uličky a tím zabrzdili normální vývoj. Antoni Kepiński | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život dokáže být občas milý, ale dělá to nerad. Gabriel Laub | Detail citátu

Co je horší než stařec, který začíná žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je nanic! Chceme svoje peníze zpět. Rudolf Leonhard | Detail citátu

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Baudelaire Charles | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Moore Thomas | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - nic lepšího k milování stejně nenajdete. Gabriel Laub | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Čas je jediný zdroj k dispozici volně všem . Richard Sennett | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Život je otevřený, protože nic není hotového. Je radostno, že můžeš vše v něm vytvořit sám. Bedřich Václavek | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. Václav Havel | Detail citátu

Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Josef Čapek | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt. Jiří Hubač | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Život v představách vyžaduje stejné množství kyslíku a působí stejné, ne-li větší napětí než život skutečný. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..