Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách.

Autor citátu: Pablo Picasso     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

Inteligentní žena musí být také krásná - aby ji respektovali muži. Alexi Andrejev | Detail citátu

Zloděj od Vás požaduje peníze nebo život. Žena Vám vezme obojí. Sečanský Pavel | Detail citátu

Míň hřeší ta, jež hřešit smí. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. Emanuel Hruška | Detail citátu

Žena se ve ztraceném ráji zakousla do ovoce ze stromu poznání o deset minut dříve než muž. Od té doby si stále udržela desetiminutový náskok. Alphonse Karr | Detail citátu

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena vyslovuje souhlas až na požádání, nikoliv jako samozřejmost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Achard Marcel | Detail citátu

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad. Jan Neruda | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Příliš žvanit začnou ženské teprve tehdy, když zestárnou. Když jsou mladé, zamlčí nám toho až příliš. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Jít s ženou nakupovat je jako jít s ďáblem do pekla. Nemáš jistotu kdy a jestli se vrátíš. N.N. | Detail citátu

Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí. Perská přísloví | Detail citátu

Muž je žárlivý když miluje, žena i když nemiluje. Kant Immanuel | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi. Malajská přísloví | Detail citátu

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. Conte Basile de Giovanni | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Ženy jsou jako kouzelnické triky. Abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět. William Congreve | Detail citátu

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Nevybírej koně v dešti a ženu ve svátek. Každý kůň se v dešti leskne a každá žena ve svátečním zdá se být krasavicí. Tádžická přísloví | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín. Běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Alfred de Musset | Detail citátu

Coyot woman - ve státě Wyoming je označována žena, která je tak ošklivá, že když se vedle ní ráno probudíte a má hlavu na vaší ruce, raději si ruku uhryžete jako kojot než, aby jste ji probudil. Macek Miroslav | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Žena může žít dva dny z pěkné poklony. Morganová Michéle | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..