I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my.

Autor citátu: Čapek Josef     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma ženy

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. Achard Marcel | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

Krásná žena se ráda oddává bludu, že je bohyní. Nicolás Guillén | Detail citátu

Má-li žena krásný pár nožek, může si dovolit být analfabetkou. Pitigrilli | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. Shakespeare William | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Chesterfield Clark Austin | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je - nechat mu ji. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Výstřel ze startovní pistole a tikot biologických hodin ženy mají stejný efekt: muži začnou rychle utíkat. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Yutang Lin | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy. William Shakespeare | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Srbské přísloví říká: "Kdo první k dívce, jeho dívka". Dodejme: "Kdo poslední k dívce, jeho žena". Dušan Radovič | Detail citátu

Ženy svádějí k polibkům nejen ústy, ale celým tělem. Giovanni Battista Basile-Conte | Detail citátu

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. Čapek Karel | Detail citátu

Žádný surovec není tak hrubý, žádný cynik tak neochvějný, aby se ho příjemně nedotklo, když má nějaká žena dobré mínění o jeho milostných schopnostech. Jean Dutourd | Detail citátu

Ženy jsou plemeno, které by se mělo studovat! Vohanka Libor | Detail citátu

Žena zajde občas do divadla kvůli šatům, muž kvůli vlastní hře. Theodor Fontane | Detail citátu

Na ženách je nejkrásnější to co si jen domýšlíme nebo představujeme. Sekera Jarmil | Detail citátu

Dokud máte hezkej pevnej zadeček, tak ho hleďte dobře využít! Jednou vám zvadne a už se za ním nikdo neohlédne! Ženská, která má zadek, za kterým se muži přestanou otáčet, není už k ničemu. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena věrná, milá, jest divná co vrána bílá. Česká přísloví | Detail citátu

Žena se zdráhá podlehnout muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..