Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů.

Autor citátu: France Anatole     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety do popelníku. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Jules Renard | Detail citátu

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo. Jean Paul | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Ženy obvykle mnohem raději odhalují své tělo než svou duši. Lech Przeczek | Detail citátu

Ženská logika je vítězstvím pudu nad rozumem. Auguste Comte | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Chceš-li sám sebe znát, pohlédni jen, jak ostatní si vedou, jestli jim rozumět chceš, nahlédni do svého srdce. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polské přísloví | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Stará panna nemá o moc větší cenu než nedoručený dopis. Maďarská přísloví | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Nejsou ženy nedostupné, jenom chtějí zvýšit vstupné. Žáček Jiří | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Ten, kdo může, ať se ženám radši vyhne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic. Balzac Honoré de | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní. William Howe | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Žena se zdráhá podlehnout muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

Když se žena vdává, řekne ano, a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. André Masson | Detail citátu

Mladé ženy pletou mužům hlavu, staré jim pletou punčochy. Jílek Jan | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..