Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy.

Autor citátu: René Descartes     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma ženy

Je tak mladá a krásná, už nyní můžeme říct: "Jednoho dne bude mít za sebou velmi zajímavou minulost". Alexi Andrejev | Detail citátu

Povšiml jsem si, že lichotky jsou pro všechny ženy tím největším polštářkem, jaký jim lze poskytnout. Choderlos de Laclos | Detail citátu

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval. Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena si váží více toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo jí zbožňuje. Bidpaj | Detail citátu

Zdála se mi tak žádoucí. Dokud jsem ji podezříval, že mě klame. Moravia Alberto (Alberto Pincherle) | Detail citátu

My mužové potřebujeme ke svému blahu ženy. Ženy zase potřebují krásné šaty. Jerome Jerome Klapka | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Potvora = bestie žíhaná. Bydžovská Zuzana | Detail citátu

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství. Immanuel Kant | Detail citátu

Srbské přísloví říká: "Kdo první k dívce, jeho dívka". Dodejme: "Kdo poslední k dívce, jeho žena". Dušan Radovič | Detail citátu

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí - což je mimochodem vždycky nebezpečné - dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji! Oscar Wilde | Detail citátu

Křehkosti - tvé jméno je žena. William Shakespeare | Detail citátu

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. Conte Basile de Giovanni | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl. Oscar Wilde | Detail citátu

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Sharif Omar | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Věřím ve velké rodiny - každá žena by měla mít aspoň tři manžely. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Cizí žena se zdá hezčí. Italské přísloví | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Chtěla bych být krásná jako ...náctiletá, charismatická jako ..cetiletá a moudrá jako ..sátiletá. Friedrichová Anna | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. Emanuel Hruška | Detail citátu

Ženy se stanou zcela rovnoprávnými, až se smíří s tím, že budou mít pleš, a uznají, že je to nesmírně důstojné. Albert Camus | Detail citátu

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. Shakespeare William | Detail citátu

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Jakmile ti žena, která tě opouští, řekne: nebudeme se již milovat, ale zůstaneme přáteli, pak je to jenom jakási záminka s cílem, aby se vše zase vrátilo časem do původního stavu. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Žena se ve ztraceném ráji zakousla do ovoce ze stromu poznání o deset minut dříve než muž. Od té doby si stále udržela desetiminutový náskok. Alphonse Karr | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná žena odložila. S muži již není tak vybíravá. Françoise Saganová | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe! Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..