Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod.

Autor citátu: Alfred Binet     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Láska je touha po kráse. Tasso Torquato | Detail citátu

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Laub Gabriel | Detail citátu

Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se ženou. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Láska je u zrodu všech velkých činů. Ján Kollár | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Dautdet Alphonse | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká. Lawrence Ferlinghetti | Detail citátu

Nabídnout člověku přátelství, když chce lásku, je jako darovat chleba žebrákovi, který umírá žízní. Bianka | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit. Romain Rolland | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Láska je subjektivní. Milujeme nikoli skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváříme. Marcel Proust | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti. Natalija Astafjevová | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama. Stendhal | Detail citátu

Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována. Stačí sama sobě. Jorge Amado | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Tam kde není láska, není ani rozum. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Velká láska vůbec neznamená spát na vavřínech, ale spát jako na trní. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Těžké je milovati ženu a současně dělat něco rozumného. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..