Člověk má být na svou lásku skoupý.

Autor citátu: Antal Stašek     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání. N.N. | Detail citátu

Druhá největší slast po lásce je hovořit o ní. Labé Louise | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství, na lež. Neznámý autor | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Louis Aragon | Detail citátu

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. Shakespeare William | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Lásku a kašel neutajíš. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Ten, koho milujeme, je jediný nebezpečný protivník. Aragon Louis | Detail citátu

Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má: a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc. Maupaussant Guy de | Detail citátu

To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Bloch Jean-Richard | Detail citátu

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Na světě musí být něco jasného a krásného, něco, co člověka povznáší a očisťuje, a není-li to láska, co to je? Alexej Pludek | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska povznáší člověka z propastné přízemnosti až na vrcholky, jenž ční nad mračna. Louis Fürnberg | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je jako strom, na které číhá žárlivost - loupežník. Svatopluk Čech | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..