Další citáty pro téma láska

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Oscar Wilde | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo. Thomas Browne | Detail citátu

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co v životě jsme postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají. Joseph Addison | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti. Theodore Dreiser | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl i smrt bude míti smysl. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je slepá, proto milujeme tmu. Guitry Sacha | Detail citátu

Věrnost v lásce je vzácná vlastnost. Někteří muži jsou dokonce věrni najednou i více ženám. Staelová Anne Louise Germaine de | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Ve sběratelství a v milování musí být člověk nevybíraví. Stanislas Jean de Boufflers | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost. Seneca Mladší | Detail citátu

Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít. Twain Mark | Detail citátu

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd | Detail citátu

Mile Tě překvapí chvíle, která už neměla přijít. Horatius | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Srdce nemá vrásky, bývají v něm pouze jizvy. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..