Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemužeme mít ...

Autor citátu: Kárová Dominika     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. N.N. | Detail citátu

Miluju život, protože mi dal tebe. Miluju tebe, protože jsi můj život. Miluju Tě. Neznámý autor | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska je pochodní života, která má zaplašovat stíny nejistoty a zatím je vyvolává. Samuel Butler | Detail citátu

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. Abrham Alikjan | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Žáček Jiří | Detail citátu

Kdyby člověk miloval všechny lidi, nosil by v sobě celý svět. Friedrich Schiller | Detail citátu

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc. Hans Rudolf Grimm | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Srdce nic nekupuje, nic neprodává. Tyl Josef Kajetán | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Oscar Wilde | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

Láska je to, co v srdci bolí, když umírá. Odlas Jiří | Detail citátu

Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy. Annie Girardotová | Detail citátu

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska. Dalajlama | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Jak slza je láska. V oku vzniká, k srdci proniká. Publilius Syrus | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy. Anna Louise Germaine de Stäelová | Detail citátu

Popálit se o lásku je stejné jako popálit se o oheň, ale zlomit někomu srdce je jako do jeho srdce zabodnout nůž. Mílková Jiřina | Detail citátu

Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh. Neznámý autor | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..