Když se ti věci přestávájí dařit zmeň svoji životní strategii a uvidíš, že vše obrátí se k lepšímu.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: France Anatole     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Život je jako řeka, nikdy nevíš kdy se proti Tobě vzbouří. Krejsová Sandra | Detail citátu

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. Anouilh Jean | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Žít znamená jednat. Anatole France | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Lidský život je jako železo. Opotřebovává se, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa. George Bernard Shaw | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil ! Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze ! Tancuj, jako by se nikdo nedíval ! Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal ! Žij, jako bys žil v ráji ! Neznámý autor | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Umění žít s někým spočívá v tom, že mu dáváš najevo, že pro tebe existuje, nebo přinejmenším, že existuje vůbec. Henry de Montherlant | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Život je příliš krátký na to, abychom jednali sobecky. N.N. | Detail citátu

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Žít je to nejlepší, co zde dole můžeme dělat. Karel Kosík | Detail citátu

Člověk je soudce nebo obžalovaný. Soudce sedí. Obžalovaný stojí. Žít vestoje...! Jean Cocteau | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Zdá se mi, že toto je pravidlo všeho bytí: život není takový - je úplně jiný. Kurt Tucholsky | Detail citátu

Nejlepší učitel je život. Friedrichová Anna | Detail citátu

Život nejenom, že začíná po čtyřicítce - on se začíná předvádět! N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..