Není již života tam, kde není lásky.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí. Božena Němcová | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi vyjímečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. Hemingway Ernest | Detail citátu

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě. Stendhal | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek! Remarque Erich Maria | Detail citátu

Vidím lidstvo jako rodinu, která se sotva seznámila. Theodore Zeldin | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Böll Heinrich | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Smyslem životy ženy je láska, smyslem života muže je práce. Saudek Jan | Detail citátu

Vracíme-li se k sobě, doporučuje se použít sjízdných cest. André Breton | Detail citátu

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama. Stendhal | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje. Thomas Mann | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..