Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou.

Autor citátu: André Gide     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska nesnáší totožnost dvou typů lidí. Arión | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy. Euripidés | Detail citátu

Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. Indiánské přísloví | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Jen jednou denně slunce vyjde, jen jednou pravá láska přijde. Golichová Aneta | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesků než v přátelství. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem. Sarah Bernhardtová | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Velká láska neznamená zamilovat se z touhy, ale z přesvědčení. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen. Thomas Carlyle | Detail citátu

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši. Ramón de Campoamor y Campoosorio | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád vydaný pro neexistující železnici. Mastroianni Marcelo | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti. Natalija Astafjevová | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

člověk asi jednou musí být uplně sám, aby všechno pochopil Smolařka | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky, tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Josef Čapek | Detail citátu

Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku. Benito Pérez Galdós | Detail citátu

První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Člověk vždy touží po opaku toho, co právě miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..