Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti.

Autor citátu: Auguste Comte     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láská má svůj tábor, v něm každý milovník slouží. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Řiď se srdcem a ztratíš hlavu. Karel Dlouhý | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku. Maurois André | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Velká láska neznamená zamilovat se z touhy, ale z přesvědčení. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. Eleanor Roosevelt | Detail citátu

Nejkrásnější na lásce je zopakovat si ji od začátku pokaždé s jinou ženou. Charles Aznavour | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Milování je jediná dřina, která stojí za to... J. S. GILLETT | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Kdyby lásky nebylo, moře by se rozlilo, města by se vylidnila, do srdce by sněžilo. Karel Boušek | Detail citátu

Láska je především dávat, ne přijímat. Erich Fromm | Detail citátu

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat. Adolf Heyduk | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..