Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti.

Autor citátu: Auguste Comte     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Když si neodpočineš na ňadrech ženy, tak to není láska. Petr Bezruč | Detail citátu

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Stůněme na pláži zalité studeným sluncem. Rýma naší neupřímnosti se prodrala jako vyrážka do zmačkaných kapesníků našich tváří. Neznámý autor | Detail citátu

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co v životě jsme postrádali. Ruskin John | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Na světě musí být něco jasného a krásného, něco, co člověka povznáší a očisťuje, a není-li to láska, co to je? Alexej Pludek | Detail citátu

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. Pavese Cesare | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska nesnáší totožnost dvou typů lidí. Arión | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Láska jako taková by měla být především duševní záležitostí, tělesným třením až naposled. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..