Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru.

Autor citátu: Gándhí Móhandás Karamčand     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět. Václav Bělohradský | Detail citátu

Osudnou chybou vedení není skutečnost, že je příliš vzdálen od lidu, který řídí, nýbrž že se od něho nevzdálil dostatečně daleko. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Herben Jan | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

Chceš-li se podobat včele, pracuj pilně jako mravenec. Kozma Prutkov | Detail citátu

Funkce v zaměstnání ani zdaleka neodpovídá na otázku "Co děláte?" Robert Fulghum | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Lech Przeczek | Detail citátu

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní. John Ruskin | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci. France Anatole | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate. Jim Warda | Detail citátu

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poesii. Černyševskij Nikolaj Gavrilovič | Detail citátu

Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti. Michael Porter | Detail citátu

Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. N.N. | Detail citátu

Jestliže nebudete mít každý den určitý cíl, zůstanete jen u snění. Zig Ziglar | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..