Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody.

Autor citátu: Arabské přísloví     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

Moc je založena, a vždy byla založena na to, že poskytovala lidem sny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Pořád pracovat - to nemůže trvat dlouho! Italské přísloví | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Karel Čapek | Detail citátu

Práce dokáže vyléčit všechno. Ernest Hemingway | Detail citátu

Engels má pravdu: práce měla a má kladný vliv na vývoj lidského myšlení. Nutí člověka přemýšlet, jak by se jí vyhnul. Gabriel Laub | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Práce kvapná málo platná. Česká přísloví | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Nic tak neoslabuje charakter člověka jako myšlenka, že najde životní štěstí v něčem jiném než ve vlastní práci. William Faulkner | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to! Richard Koch | Detail citátu

Ryba žije vodou, člověk prací. Mongolské přísloví | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínská přísloví | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Na nic lidé nevynakládají tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe. Gabriel Laub | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. Vinci Leonardo da | Detail citátu

Pro činného člověka není žádný den dlouhý. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Práce je méně nudná než zábava. Charles Baudelaire | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..