Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru.

Autor citátu: Smiles Samuel     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy. Honoré de Balzac | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře, ale láska nám dělá schopnost dělat je skvěle. Zig Ziglar | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Workholik vědomě nevolí práci. Práce volí jeho. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Starosti jsou nejlepší zábavou. France Anatole | Detail citátu

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat. Jan Herben | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Joseph Ernest Renan | Detail citátu

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. Steve Jobs | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet. Portugalská přísloví | Detail citátu

I práce sama je rozkoší. Marcus Manilius | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. Robert Frost | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristoteles | Detail citátu

Nejvíce práce mi dá přimět se k nějaké práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Šlechetný se nežene do řečí, ale spěchá do práce. Konfucius | Detail citátu

Cizí pracovní horlivost nás vždycky rozčiluje - někdy jako konkurence, častěji jako výčitka. Gabriel Laub | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska. Ian McDermott | Detail citátu

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy. Addison Joseph | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce je sice nejlepším lékem, ale právě ten, kdo chce užívat, nechce pracovat. N.N. | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..