Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci.

Autor citátu: Abraham Lincoln     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

Chování každého z nás, řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Hvězdy přitahují jiné hvězdy a ztracené existence sobě podobné. Kjell A Nördström | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených. John C. Maxwell | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru. Smiles Samuel | Detail citátu

Pracujeme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Dejte lidem práci, která je pro ně výzvou. Jak přijdete na to, která to je? Docela jednoduše. Zeptejte se jich. Joseph O'Connor | Detail citátu

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce, ale vždy je dost času k jejím opravám. Saint-John Perse | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání. Stendhal | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Johann Sebastian Bach | Detail citátu

Práce kvapná málo platná. Česká přísloví | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter F. Drucker | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní. John Ruskin | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Řemeslo prý má zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesli tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska. Ian McDermott | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Práce je neustálé omlazování. Auguste Rodin | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Práce je méně nudná než zábava. Charles Baudelaire | Detail citátu

Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Lepší je těžká práce než nečinnost. Konfucius | Detail citátu

Nejdražšími pracovníky nejsou ti, co mají nejvyšší plat. Nejdražší jsou neproduktivní lidé. John. C Maxwell | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..