Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Téma: práce | Detail citátu