Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.

Autor citátu: Dalajlama     Téma: omyly

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma omyly

Podvod je nečestný. Omyl nikdy. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku. Erich Kästner | Detail citátu

Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba. Perská přísloví | Detail citátu

Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe. Winston Churchill | Detail citátu

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek | Detail citátu

Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých. Thomas Mann | Detail citátu

Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti. André Gide | Detail citátu

Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé. Benjamin Disraeli | Detail citátu

V životě je třeba se mýlit. Mýlit totiž znamená poznávat. Romain Rolland | Detail citátu

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí. Lee Iacocca | Detail citátu

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí. Johannes Robert Becher | Detail citátu

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě. Dalajlama | Detail citátu

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. Karel Čapek | Detail citátu

Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. Charles Dickens | Detail citátu

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Zoufalství je největší z našich chyb. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nelze být člověkem a nechybovat. Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Detail citátu

Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb. Elbert Hubbard | Detail citátu

Cizí chyby opakují pouze ti, kteří ani neumí udělat vlastní. Lech Przeczek | Detail citátu

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo, abychom se jich zbavili. Michelangelo Antonioni | Detail citátu

Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací. Tristan Bernard | Detail citátu

Mám raději omyly nadšence, než lhostejnost mudrce. Anatole France | Detail citátu

Člověk se dopouští z nevědomosti chyb, které nelze napravit. Frank Harris | Detail citátu

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu. Čínská přísloví | Detail citátu

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby. Benjamin Franklin | Detail citátu

My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub | Detail citátu

Mýlit se je lidské. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Naši otcové tím, že se mýlili, ušetřili nás svých omylů. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard | Detail citátu

Omyl je nejplodnější věc na světě, jenže aby přinesl plody, musí nejprve zmizet. Bernard Berenson | Detail citátu

Nikdo není bez chyb. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Neexistují chyby, jen ponaučení. Chérie Carter-Scottová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..