Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Autor citátu: Remarque Erich Maria     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Milovat člověka, to znamená brát ho, jaký je. Daphne Du Maurier Classic | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Není jiného léku na lásku než více lásky. Thoreau David Henry | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Tělo rozžhavené láskou chladne celý život. John Donne | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Mikulášek Oldřich | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její. Arezzo Leonardo Bruni d´ | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat. Eduard Bass | Detail citátu

Láska je oheň, který během let nadělá víc dýmu než tepla. Maurice Chevalier | Detail citátu

Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo nic neumí, nic nechápe. Kdo nic nechápe, je bezcenný. Ale ten kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím hlubší poznání, tím větší láska. Kdokoli si představuje, že všechny plody dozrávají s jahodami, neví nic o hroznech. Erich Fromm | Detail citátu

Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň. Tennyson Alfred | Detail citátu

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická. André Breton | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska, když nalézá příliš mnoho živné půdy, degeneruje. Claude Prosper Jolyot de Crébillon | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Člověk, zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Láska bez úcty nemůže dojít daleko, ani vzlétnout vysoko. Je to jednokřídlý anděl. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Opravdová láska očišťuje, povznáší každého člověka a dokonale ho přetváří. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Omnia vincit amor - Láska vše zmůže. Vergilius Publius Maro | Detail citátu

Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Láska je záležitost mládí - v životě i v literatuře. Šalda František Xaver | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska je usmíření pohlaví. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..