Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat.

Autor citátu: Dánská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je nájemný byt. V říjnu se nastěhujeme a v lednu odcházíte. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Svatební oznámení je úmrtním listem lásky. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Oscar Wilde | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Helen Rowlandová | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. N.N. | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Muži se žení proto, aby se naučili starat sami o sebe! Odlas Jiří | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces. Alexis Carrel | Detail citátu

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. Heinrich Heine | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Mládenec - páv. Ženich - lev. Ženáč - osel. Španělská přísloví | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí. Alphonse Karr | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Spisovatel, říkával Diderot, může mít milenku, která píše knihy, musí však mít manželku, která mu žehlí košile. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musíš jít domů. Roussin André | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Gabriel Laub | Detail citátu

Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou ano. Lansky Paul | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou. Diogenés | Detail citátu

Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než svého muže. Coco Chanelová | Detail citátu

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Honoré de Balzac | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..