Další citáty pro téma pravda

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein | Detail citátu

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Pravda je jen jedna, ale dá se všelijak vykládat. Josef Poláček | Detail citátu

Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven. Whitney Young | Detail citátu

Někdy je nutné jít dlouho po nesprávné cestě, abychom se mohli správně a rychle vrátit. Edward Albee | Detail citátu

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Proč toužíme po nahé pravdě? Přistrojená slovy je mnohem parádnější. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob. Jan Bauch | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Pravda je nahá, vídáme ji však většinou přioděnou. Lionel des Rieux | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Otřepaná pravda stále platí. Robert Fulghum | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Latinská přísloví | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí. Kjell A Nördström | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat. Stefan Zweig | Detail citátu

Když jím, jím a když spím, spím. Neznámý autor | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř. Zdeněk Chromý | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..