Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vždy vypluje na povrch, i když někdy břichem vzhůru. Basile Hillaire | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není. Ivo Jahelka | Detail citátu

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy. Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme. Willard Van Orman Quine | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda lež nikdy nedohoní. Americká přísloví | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. Pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte. H.S.Judd | Detail citátu

Pravda občas zvítězí, když jí přestane být. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Trpět je snadnější než jednat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda a lež jsou jako jednovaječná dvojčata. Často bývá problémem rozeznat jednu od druhé. Lech Przeczek | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Rci pravdu, a viz, kudy utečeš. Česká přísloví | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Mark Twain | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..