Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů.

Autor citátu: Carlo Dossi     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. Voltaire | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

Oženit se je velmi snadné, být ženatý - toť problém. Miguel de Unamuno y Jugo | Detail citátu

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě. Kurdská přísloví | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj. Italská přísloví | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. Huxley Aldous | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit. André Maurois | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat. Clair René | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co zvolíš, budeš toho litovat Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst. Alberto Sordi | Detail citátu

Lidská společnost by byla o mnoho snesitelnější, kdyby všechny ženy byli vdané a všichni muži svobodní. Twain Mark | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů. Carlo Dossi | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Cato Starší | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..