Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů.

Autor citátu: Carlo Dossi     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Velkou otázkou v manželství je, zda lze udržet lásku pří životě konzervami. Maurice Chevalier | Detail citátu

Ženy se vdávají, aby se zbavily mrzutého šéfa, a dostanou místo něho unaveného manžela. Michael Schiff | Detail citátu

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody. Maurois André | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou ano. Lansky Paul | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst. Alberto Sordi | Detail citátu

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Honoré de Balzac | Detail citátu

Poslušnost je to, co žena při svatbě svému muži slibuje a co pak od něho vyžaduje. Karl Farkas | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. České přísloví | Detail citátu

Vady manželky je třeba potírat nebo snášet. Tím se stane lepší manželka nebo Vy. Varron Allegra | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Honoré de Balzac | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje. André Maurois | Detail citátu

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..