Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka.

Autor citátu: Carl Spitteler     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Neber na sebe více, než se dá unést. Rovnováha je bezpečnější než převaha. Démokritos | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování. Jack Welch | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou. John King | Detail citátu

Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne? G.B. Shaw | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Potomstvo splatí každému zásluhy, jež mu náleží. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Aristoteles | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Člověk má dělat to, co dělat umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Václav Havel | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Dobrý kouč připomíná lidem, kdo jsou, i ve chvílích, kdy na to oni sami zapomenou. Tom Landry | Detail citátu

Opravdu posloucháte, nebo jen čekáte na svou příležitost promluvit? R. Montgomery | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment. Dorothy Nevill | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem. Karl May | Detail citátu

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. John Lennon | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Vláda, která toleruje zloděje a tuneláře je sama objektivně vládou zlodějů a tunelářů. Miloš Zeman | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..