Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků.

Autor citátu: Francisco de Goya     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Šíří se fámy, že mám velmi rád becherovku a pivo. Obě jsou pravdivé. Miloš Zeman | Detail citátu

Hněv je jako plamen, který spaluje veškeré naše sebeovládání, nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci, kterých budeme později litovat. R.F. Baumeister | Detail citátu

Neštěstím a bolestí se člověk očišťuje od všech trosek, jako zlato ohněm. Božena Němcová | Detail citátu

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

The great artists and thinkers are simplifiers. Henri Frederic Angel | Detail citátu

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jak mají zaměstnanci pracovat ve shodě s idejemi vůdce, když je neznají? Milan Zelený | Detail citátu

Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit. Jan Neruda | Detail citátu

Naděje je poslední útěchou v neštěstí. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejlepší přítel je ten,co tě napomene,co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ! Božena Němcová | Detail citátu

Kdo nic neví, musí všemu věřit. Jan Neruda | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem. John Lennon | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Milionáři nevěří v astrologii. Miliardáři ano. J.P. Morgan | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Ruka pracovitých panovati bude. Bible | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu. LAOC´ | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Láska je odpověď. John Lennon | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic. Démokritos | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..