Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje.

Autor citátu: Buddhistická přísloví     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám. Sextus Propertius | Detail citátu

Zlozvyky - to co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli. William Blake | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží. Bertolt Brecht | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu. George Bernard Shaw | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Každý člověk, kterému záleží jen na jedné věci, je nebezpečný. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub | Detail citátu

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Každý člověk má nezadatelné právo na svůj názor - pokud se shoduje s naším. Josh Billings | Detail citátu

Povaha člověka se vytváří nezávisle na jeho vůli. Robert Owen | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla. Albert Camus | Detail citátu

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho ještě může dosáhnout. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Člověk je ztělesněný paradox, uzlík protikladů. Charles Caleb Colton | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Jsem také člověk, ale prosím vás, neříkejte to nikomu. Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. Mark Twain | Detail citátu

Člověk je opice, která proklouzla cenzurou. Gabriel Laub | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..