Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko.

Autor citátu: Andrea Mutnjakovič     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma umění

Je holdem umělci, když ho vykrádají. Georges Braque | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Umělec nepotřebuje kritiku. Umělec potřebuje ocenění. Když potřebuje kritiku, není to umělec. G. Steinová | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Když mlčí múzy, hovoří manželky umělců. Michal Turovskij | Detail citátu

Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. Maxim Gorkij | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Josef Čapek | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Ale pak není normální žádný umělec, neboť kdyby byl, nebyl by umělcem. Normální lidé netvoří umělecká díla. Jedí, spí, vykonávají rutinované práce a umírají. John Steinbeck | Detail citátu

Umělecká tvorba je proces, ve kterém se autor často odsoudí sám. Ladislav Muška | Detail citátu

Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti. Anatole France | Detail citátu

Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. Jan Werich | Detail citátu

Pegasové lítají nízko - budou pršet ceny. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on. Alexander Roda Roda | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného. Voltaire | Detail citátu

Umění vyžaduje oběti. Ale proč právě od diváků? Vladimír Lebeděv | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného. Gabriel Laub | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

V umění, jako v průmyslu - kdo později začíná, je vybaven moderněji. A má lepší předpoklady pro standardizaci. Gabriel Laub | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Jednou zestárnou výplody uměleckých šarlatánů natolik, že bychom je mohli odhalit jako podvod, aniž bychom se vystavovali nařčení z nepřátelství vůči modernímu umění. To ale už budou klasickými díly. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Jen umění nám dává možnost vypovědět i to, co sami nevíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Existují umělci, kteří svou neschopnost dovedou pozvednout až na nový umělecký směr. Oldřich Fišer | Detail citátu

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru. Giuseppe Verdi | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Učinit život věčným skrze slovo. Marina Ivanovna Cvetajevová | Detail citátu

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění. Josef Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..