Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti.

Autor citátu: Arthur Hailey     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým. Voltaire | Detail citátu

Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout. Johannes Eckhart | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Ten mladej chce boxovat. Tak jsem mu poradil, ať se ožení. Stalone Sylvestr | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství je válečné bojiště v malém. Louis Fürnberg | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Marcel Achard | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Na každého muže, který mluví ze spaní, přijde nejméně deset, kteří mlčí a přitom se blaženě usmívají. Karl Farkas | Detail citátu

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám. Sigmund Freud | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne. Publilius Syrus | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Svou ženu bych si nechtěl vzít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech. Tristan Bernard | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Šťastné vdovství je jediná naděje, která udržuje ženu v dobré náladě. John Gay | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..