Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Arthur Hailey     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Všechny romantické příběhy v manželství končí. Thomas Hardy | Detail citátu

Manželství je jako loterie. Nikdo nesmí počítat, že on to bude, kdo vyhraje. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Kdyby jste byl mým manželem dala bych Vám do čaje jed! A kdyby jste byla mojí manželkou tak bych ten čaj vypil. Shaw George Bernard | Detail citátu

Mají-li ženské sekat dobrotu, musí se muži mít čile k dílu. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát! Ruská přísloví | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Je na čase zrušit instituci manželství - nedá se už na ni vymyslet žádný nový vtip. Gabriel Laub | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology. Jan Procházka | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Existují dva druhy mužů. Chytří a ženatí. České přísloví | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manžel je muž, který před svatbou byl docela chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. Maurois André | Detail citátu

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Létající talíře nejsou nic nového - jsou tak staré jako manželství. Václav Dušek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..