Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví.

Autor citátu: Alexander Roda Roda     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je spravedlivé zařízení. Žena musí denně vařit a muž to musí denně jíst. Alberto Sordi | Detail citátu

Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Hitchcock Alfred Joseph | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. Konfucius | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Česká přísloví | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Benjamin Franklin | Detail citátu

Žena musí mít vždy poslední slovo - bohužel si ho nenechává pro sebe. Hans-Joachim Kulenkampff | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. N.N. | Detail citátu

Monogamie má dvě výhody - nebudí pohoršení ani závist a odpovídá našim příjmům. Jiří Suchý | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová Helen | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Na každého muže, který mluví ze spaní, přijde nejméně deset, kteří mlčí a přitom se blaženě usmívají. Karl Farkas | Detail citátu

Kdyby jste byl mým manželem dala bych Vám do čaje jed! A kdyby jste byla mojí manželkou tak bych ten čaj vypil. Shaw George Bernard | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven. Arabská přísloví | Detail citátu

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

Ideální žena, jak si ji muž přeje: dáma v salónu, kuchta v kuchyni a koketa v ložnici. Většina mužů ovšem dostane opak: dámu v kuchyni, kuchtu v ložnici a koketu v salónu. Max Reinhardt | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..