Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe.

Autor citátu: Barbara Goodwinová     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma historie

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Každá velká doba Vám tak velká nepřipadá pokud ji žijete. Daněk Oldřich | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Admirál přiložil dalekohled ke slepému oku a prohlásil: Nevidím žádný signál k ústupu (příhoda z bitvy o Kodaň). Nelson Horatio, 1st Viscount Nelson | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva (při volbě papeže tři duchovní pálí tři hrsti koudele a recitují tuto větu). Volba papeže | Detail citátu

Někdo se pod bagančaty tyrana tváří, jako by byl pod pantoflem Múzy. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč. Gabriel Laub | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii - svobodnou volbou. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe. Barbara Goodwinová | Detail citátu

Diverti nescio... (Neumím ustupovat... Heslo na praporu Zimního krále v bitvě na Bílé hoře roku 1620) Fridrich Falcký | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." Gabriel Laub | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..