V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Diverti nescio... (Neumím ustupovat... Heslo na praporu Zimního krále v bitvě na Bílé hoře roku 1620) Fridrich Falcký | Detail citátu

Historik - pomlouvač velkého formátu. N.N. | Detail citátu

Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe. Barbara Goodwinová | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..." Gabriel Laub | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Diktatura bere lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Demokracie dává lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein | Detail citátu

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu." Gabriel Laub | Detail citátu

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Každá velká doba Vám tak velká nepřipadá pokud ji žijete. Daněk Oldřich | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub | Detail citátu

Běda poraženým!!! Galové | Detail citátu

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii - svobodnou volbou. Gabriel Laub | Detail citátu

Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Herostrates byl prostě neorganizovaný diletant. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Dějepis bude jednou zařazen do oboru vědecké fantazie. Až bude trochu víc vědecký. Gabriel Laub | Detail citátu

Ó místo bezmezného zármutku. Přehořké slzy v proudech po věky Tě budou omývat (verše na mohyle padlých bojovníků). Lipany | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..