Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma historie

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. Bertrand Russell | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. N.N. | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva (při volbě papeže tři duchovní pálí tři hrsti koudele a recitují tuto větu). Volba papeže | Detail citátu

Běda poraženým!!! Galové | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Historiografie je plánování minulosti. Thornton Wilder | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii - svobodnou volbou. Gabriel Laub | Detail citátu

Herostrates byl prostě neorganizovaný diletant. Gabriel Laub | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..