Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. N.N. | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč. Gabriel Laub | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu." Gabriel Laub | Detail citátu

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím víc se to mění, tím je to stejnější. Alphonse Karr | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují. M. Buser | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig | Detail citátu

Historiografie je plánování minulosti. Thornton Wilder | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád. Daněk Oldřich | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Tyran reprezentuje všechnu malost, omezenost, zbabělost... Může být vládce reprezentativnější? Gabriel Laub | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení. Gabriel Laub | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Byl to skvělý špatný muž (výrok o O.Cromwelovi). Anglický hrabě | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..