Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Téma: historie | Detail citátu