Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.)

Autor citátu: Augustus     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. N.N. | Detail citátu

Dějiny světa jsou světový soud. John Fletcher | Detail citátu

Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato Starší | Detail citátu

Tyran reprezentuje všechnu malost, omezenost, zbabělost... Může být vládce reprezentativnější? Gabriel Laub | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Kdyby některý diktátor dostal do své moci naše neukázněné, nestydatě velké slunce - už by nikdo slunce nespatřil. Gabriel Laub | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

Herostrates byl prostě neorganizovaný diletant. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějepis bude jednou zařazen do oboru vědecké fantazie. Až bude trochu víc vědecký. Gabriel Laub | Detail citátu

Poutníče zvěstuj Lakedaimonským, že jsme tu všichni padli jak zákony kázaly nám. Leonidas | Detail citátu

Diverti nescio... (Neumím ustupovat... Heslo na praporu Zimního krále v bitvě na Bílé hoře roku 1620) Fridrich Falcký | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Diktatura bere lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Demokracie dává lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout. Bertrand Russell | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Bourboni se ničemu nenaučili a nic nepochopili. Jsou nepoučitelní. Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují. M. Buser | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. N.N. | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád. Daněk Oldřich | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..